Primăria Lovrin județul Timiș

TABLOUL cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile pentru anul 2017