Primăria Lovrin județul Timiș

TABLOUL cuprinzand cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxelor speciale si amenzile pentru anul 2019